• Optimerad effekt med största möjliga energibesparing.
 • Säkrare värmetillförsel.
 • Renare luft och förhindring av mögelbildning.
 • Förlängd livslängd på värmepumpen.
 • Förlängd livslängd på värmepumpen.
 • Säkrare värmetillförsel.
 • Förhindra ev. läckage.
 • Optimerad energibesparning.
 • Förlängd livslängd på värmepumpen.
 • Säkrare värmetillförsel.
 • Förhindra ev. läckage och frysning i köldbärare (vätskan ifrån berget).
 • Optimerad energibesparning.

 

 • Förlängd livslängd på värmepumpen.
 • Säkrare värmetillförsel.
 • Förhindra ev. läckage.
 • Optimerad energibesparning.

 

 

Startavgift

 • Vid övrig service/felsökning faktureras en administrationsavgift på 500kr oavsett tidsåtgång och avstånd till kund.

 

energiproffs.se © 2016