Underhållsservice Luft/vatten värmepump

 

Följande moment ingår i service av luft/vatten värmepump.

 • Läcksökning

 

 • Ockulärbesiktning av värmepump

 

 • Ockulärbesiktning av panna

 

 • Funktionstest av värmepump

 

 • Funktionstest av panna

 

 • Kompressorns strömförbrukning

 

 • Rengörning av smuts på värmepumpens förångarbatteri (utedelen)

 

 • Ockulärbesiktning av panna

 

 • Funktionskontroll av säkerhetsventiler

 

 • Funktionskontroll av cirkulationspumpar

 

 • Kontroll av radiatortryck

 

 • Kontroll av ev. smutsfilter på radiatorsystemet

 

 • Värmeöverföring av värmeväxlare

 

 • Elpatronernas strömförbrukning

 

 

Underhållsservicen tar 2-3 timmar. I priset ingår material och resa 50 km tur & retur. För längre resor debiteras 12,5 kr per km inkl. arbetstid utöver 50 km.

 

1875 kr

Vid intresse Kontakta oss!

 

energiproffs.se © 2016