ComfortZone Exellence

 

Comfortzone’s nya generation frånluftsvärmepumpar ger nu

bättre besparing än bergvärme!

 

ComfortZone har utvecklat en världsunik lösning

med krav på lång livslängd och säker drift.

Enbart genom frånluft som värmekälla, gör vi det möjligt

att steglöst komma upp i en effekt på 3,5 kW, 5kW alternativt 6,5 kW.

 

ComfortZone’s värmepumpar passar till både små hus och stora villor,

allt mellan 80-260 m2.

 

Legionellasäkert varmvatten och bästa tänkbara luftkvalitet

Systemet är helt legionellasäkert då inget tappvarmvatten står stilla i tanken. Ventilationssystem med frånluftsfläkt och direkt friskluftsinsläpp ger bästa tänkbara luftkvalitet inomhus och minsta risk för mögel eller radonproblem.

 

All värme och varmvatten ur ventilationsluften

Grundprincipen är mycket enkel - frånluftsvärmepumpen utnyttjar energin i den varma ventilationsluften, och genom att ta mera värme ur den luft som passerar höjer vi effektuttaget ur luften och frånluftsvärmepumpens kapacitet.

 

Högeffektiv förångare

Excellence-värmepumparna har en specialdesignad högeffektiv förångare med suggasväxlare som gör att förångning sker vid en temperatur nära den utgående luften. Vi får därmed låg temperatur på utgående luft utan extremt låg förångning.

 

Kompressor som varvtalsstyr efter värmebehov

EX-maskinerna har också en varvtalsstyrd kompressor som följer det verkliga värmebehovet. Kompressorn går alltid med bästa möjliga driftsförhållanden vilket ger maximal energieffektiviet.

 

Inomhustemperatur regleras automatiskt

Reglering på inomhustemperatur tar automatiskt tillvara all solinstrålning och värme som produceras av människor, braskaminer, apparater etc. Detta resulterar i att elförbrukningen minskar ytterligare, samtidigt som huset håller den valda temperaturen.

Våra produkter kan styras av innegivare, utegivare eller både och.

Snabb och enkel installation

Värmepumparna installeras enkelt i de flesta moderna hus. Om vattenburet värmesystem saknas kan fläktkonvektorer användas i stället . Ventilationssystem med frånluftskanaler krävs alltid

Varierande pris beroende på förutsättningar.

Kontakta oss för mer information

Comfortzone Exellence

EX35/EX50/EX65

Comfortzone Exellence

EX35L/EX50L/EX65L

För mer information besök gärna www.comfortzone.se

 

Teknisk data

 

 

EX35/35L

EX50/50L

EX65/65L

Kapacitetsdata

Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/35°C

kW

3,2/0,8*

4,8/ 1,2*

tbd *

Avgiven/Tillförd effekt vid 20(12)/50°C

kW

3,2/1,1 *

4,8 /1.6 *

tbd *

Elpatron, effekt

kW

6

6

6,0/9,0 **

 

Köldmedium R410a

kg

1,25

1,25

1,25

 

Luftflöde

m3/h

100-160

150-230

220-330

 

Flöde cirkulationspump(20 kPa)

m3/h

0,5-2,0

0,6-2,0

0,8-2,0

 

Varmvattentemperatur (ställbart)

C

50-60

50-60

50-60

 

Vattenvolym accumulatortank

l

210 /Ingen

210 /Ingen

210 /Ingen

 

Varmvattenkapacitet

l/h

280

300

320/350 **

 

Spänning

V

400 (3-fas+N)

400 (3-fas+N)

400 (3-fas+N)

 

Alternativ spänning

V

230 (3-fas)

230 (3-fas)

230 (3-fas)

 

Säkring 400V

A

16**

16 **

16/20 **

 

Säkring 230V

A

25

25

25/35**

 

Höjd

mm

2100/1600

2100/1600

2100/1600

 

Bredd

mm

600

600

600

 

Djup

mm

640

640

640

 

Vikt

kg

210/150

210/150

210/150

 

 

* Effektuppgifterna vid 20(12)/35 °C och 20(12)/50 °C är angivna enligt Europastandard EN255 utan fläktar och pumpar. Angivna temperaturer 20°C anger lufttemperatur på inomhusluft och (12)°C anger luftens våta temperatur länk.

 

** Alternativt 6,0 eller 9,0 kW. Patronstorlek kan ställas enl gällande BBR-regler vid installation.

 

OBS! Vid jämförelse med bergvärmepumpar skall man ta hänsyn till brine-pumpens effektförbrukning. Motsvarande bergvärmepump förlorar upp till 10-20% ineffekt och COP genom pumpen som pumpar köldmediumet från själva borrhålet 100-150 m upp och ner.

energiproffs.se © 2016